SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Số 9, Lạch Tray, Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3845795

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Số 9 Lạch Tray, Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3641333

website: Hpe.gov.vn

Email: Info@hpe.gov.vn